Wist je dat
Wist u dat er een verband kan zijn tussen kortdurende borstvoeding en bedplassen? In een recent onderzoek zijn 200 kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar verdeeld in twee groepen: een groep van 100 bedplassers en een controlegroep van 100 kinderen die geen last hadden van bedplassen. De ouders hebben een gestructureerde vragenlijst beantwoord, waarin ook uitgevraagd werd hoe lang de moeder (alleen) borstvoeding heeft gegeven. Na evaluatie van de resultaten bleek dat in de groep bedplassers, veel minder kinderen langer dan 4 maanden borstvoeding had gekregen (28%) dan in de controlegroep (58%). De onderzoekers concluderen dat er een sterk verband is. Kortdurend (in deze studie minder dan 4 maanden) borstvoeding geven verhoogt de kans op bedplassen bij het kind. De wetenschappelijke samenvatting van deze studie kunt u lezen (in het Engels) via deze link.
Wist je dat

Een kind met bedplas-problemen voelt vaak veel schaamte en heeft daarom soms moeite met naar bed gaan. Zeker jongetjes kennen het probleem van een nat dekbed, doordat zij ‘naar boven plassen’ in hun slaap.

Wist je dat
Bedplassen nog bij 2-3% van de volwassenen voorkomt?
Wist je dat
Kinderen die bedplassen een verstoorde slaap hebben?
Wist je dat
De plaswekker het beste werkt wanneer zowel het kind als de ouders gemotiveerd zijn om het te gebruiken?
Wist je dat
De plaswekker iedere nacht gebruikt moet worden gedurende de behandeling? Dus niet even stoppen in het weekend of tijdens een vakantie.
Wist je dat
Kinderen met ADHD vaker last hebben van bedplassen dan kinderen zonder ADHD?