Werelddag tegen bedplassen 2015: Tijd voor actie

De ICCS (International Children’s Continence Society: internationale vereniging voor zindelijkheid van kinderen) en de ESPU (European Society of Paediatric Urology: Europese vereniging voor pediatrische urologie) lanceren de Werelddag tegen bedplassen in Nederland om het grote publiek en gezondheidswerkers ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomende medische aandoening is die kan en zou moeten worden behandeld. De slogan van de Werelddag tegen bedplassen 2015 is ‘Tijd voor actie’, want er kan veel meer worden gedaan om kinderen die in hun bed plassen te onderzoeken en te behandelen.

Waarom een Werelddag tegen bedplassen?

Bedplassen is een veelvoorkomende medische aandoening die ernstige gevolgen heeft voor het gevoel van eigenwaarde en emotionele welzijn van kinderen en voor hun dagelijks functioneren, hun prestaties op school en hun sociale interacties. Deze medische aandoening heeft geen psychische oorzaak, maar wordt meestal veroorzaakt door overproductie van urine gedurende de nacht of een verminderde capaciteit van de blaas. Aan bedplassen heeft niemand schuld, en gezinnen en artsen zouden deze aandoening zonder schaamte of schuldgevoelens moeten kunnen bespreken. De gevolgen ervan worden echter vaak onderschat of gebagatelliseerd, met als gevolg dat er geen hulp wordt gezocht of gekregen. Door mensen ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomende aandoening is die kan en zou moeten worden behandeld, willen de organisatoren van de Werelddag tegen bedplassen gezinnen aanmoedigen om bedplassen te bespreken met hun artsen en de hulp te zoeken die ze nodig hebben.

Wanneer vindt de Werelddag tegen bedplassen plaats?

De eerste Werelddag tegen bedplassen vondt plaats op zaterdag 17 oktober 2015 en de lancering ervan werdt aangekondigd op het 26e ESPU-congres, dat van 14-17 oktober werdt gehouden in Praag. Vanaf 2016 zal de Werelddag tegen bedplassen elk jaar plaatsvinden in mei. De Werelddag tegen bedplassen is een initiatief van een werkgroep die bestaat uit de ICCS en de ESPU.

Ga voor meer informatie naar www.worldbedwettingday.com.

Over bedplassen

Bedplassen, dat ook wel nachtelijke enuresis wordt genoemd, is een ongecontroleerde lozing van urine tijdens de slaap. Bij kinderen van vijf jaar of ouder wordt enuresis als abnormaal beschouwd.

  • Bedplassen is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. Ongeveer 5 tot 10% van alle kinderen van 7 jaar plast regelmatig in hun bed, en het probleem kan zich nog steeds voordoen in de tienerjaren en op volwassen leeftijd.
  • In de meeste gevallen wordt bedplassen veroorzaakt door overproductie van urine gedurende de nacht of door een verminderde capaciteit van de blaas. Een andere oorzaak kan zijn dat het kind niet wakker wordt als het moet plassen. Bedplassen heeft geen psychische oorzaak.