Wist u dat er een verband kan zijn tussen kortdurende borstvoeding en bedplassen? In een recent onderzoek zijn 200 kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar verdeeld in twee groepen: een groep van 100 bedplassers en een controlegroep van 100 kinderen die geen last hadden van bedplassen. De ouders hebben een gestructureerde vragenlijst beantwoord, waarin ook uitgevraagd werd hoe lang de moeder (alleen) borstvoeding heeft gegeven. Na evaluatie van de resultaten bleek dat in de groep bedplassers, veel minder kinderen langer dan 4 maanden borstvoeding had gekregen (28%) dan in de controlegroep (58%). De onderzoekers concluderen dat er een sterk verband is. Kortdurend (in deze studie minder dan 4 maanden) borstvoeding geven verhoogt de kans op bedplassen bij het kind. De wetenschappelijke samenvatting van deze studie kunt u lezen (in het Engels) via deze link.

Wist u dat er een verband kan zijn tussen kortdurende borstvoeding en bedplassen? In een recent onderzoek zijn 200 kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar verdeeld in twee groepen: een groep van 100 bedplassers en een controlegroep van 100 kinderen die geen last hadden van bedplassen. De ouders hebben een gestructureerde vragenlijst beantwoord, waarin ook uitgevraagd werd hoe lang de moeder (alleen) borstvoeding heeft gegeven. Na evaluatie van de resultaten bleek dat in de groep bedplassers, veel minder kinderen langer dan 4 maanden borstvoeding had gekregen (28%) dan in de controlegroep (58%). De onderzoekers concluderen dat er een sterk verband is. Kortdurend (in deze studie minder dan 4 maanden) borstvoeding geven verhoogt de kans op bedplassen bij het kind. De wetenschappelijke samenvatting van deze studie kunt u lezen (in het Engels) via deze link.